❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بودن و تعهدات موضوع آن در چهارچوب ماده ١٠ قانون مدنی قابل اجرا است

رای نهایی: ٩١٠٩٩٧٠٢٢١٥٠١٣٤٧. 🔹تاریخ رای نهایی: ١٣٩١/١٠/٣٠. 📝رأی بدوی:. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ابطال قرارداد پیش خرید مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ ب: مطالبه ثمن مورد معامله به قیمت روز مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶، با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مالا غیر وارد و به عقیده دادگاه بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمی‌باشد. زیرا اولا: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه‌های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه می‌باشد. از توجه به مفاد قرارداد این گونه استنباط می‌گردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده‌اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدودا ۶۸ متر مربع از پلاک … به دستور ماده ۲۲۴ از قانون مدنی، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می‌شود و روشن است که هنگام انعقاد این قرارداد خواهان قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگ ...
 • گزارش تخلف

✅هیات مدیره ساختمان پلاسکو به دادسرا احضار شدند

پی حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، اعضای هیات مدیره ساختمان پلاسکو به دادسرا احضار شدند …به گزارش خبرگزاری فارس معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز صبح اعضای هیات مدیره ساختمان پلاسکو را برای بررسی عدم توجه به اخطارهای آتش نشانی به دادسرا احضار کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیش از ٢٠ بار در طول سال‌های گذشته به این ساختمان درخصوص موضوعات مختلف ایمنی تذکر داده شده و بصورت مکتوب نامه زده شده بود اما هیات مدیره این ساختمان توجهی به این موضوع نکردند. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۴ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور (منتشره در روزنامه رسمی مورخ٢ بهمن٩٥)

عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرة ۲ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. 🔹هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅جدیدترین راى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور با موضوع تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی برای رسیدگی به درخواست اهدای جنین

گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم، معاون محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل شد و در این جلسه پرونده درخواست وحدت رویه قضایی به شماره ۳۹/۹۵ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت …🔹خلاصه جریان پرونده:. شخصی به همراه همسرش در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم الانبیاء به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده و شعبه نهم دادگاه عمومی به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران صادر کرده و شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده تهران به موجب دادنامه صادره و استدلال به عمل آمده دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود … 🔹در ادامه مراحل رسیدگی به پرونده شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه صادره با استناد به مفاد ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابا ...
 • گزارش تخلف

✅ایجاد جرم مزاحمت تلفنی به وسیله تلفن همراه از طرف زوج برای زوجه امکان‌پذیر است.. 📝رای بدوی

خصوص اتهام آقای ت. ی. فرزند ی.، ۳۵ ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ترک انفاق و فحاشی و ایجاد مزاحمت با ارسال پیامک موضوع شکایت خانم س. الف. به شرح منعکس در پرونده. دادگاه: با توجه به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات معموله و متن پیامک‌های ارسال شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران، و دفاعیات ناموجه متهم در دادسرا و عدم حضور در دادگاه با وصف احضار از آدرس اعلامی، بزهکاری وی را محرز دانسته [و] به استناد ۴۶ و ۶۰۸ و ۶۴۱ و ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه نام‌برده را به لحاظ ترک انفاق به تحمل پنج ماه حبس و به لحاظ فحاشی و مزاحمت با ارسال پیامک چون موضوع از مصادیق تعدد معنوی بوده نام‌برده را با اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی [و] ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران شقاقی. 📝رای واخواهی. ...
 • گزارش تخلف

❓سؤال. 📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۵/۴۵ ۱۳۹۵/۱/۱۷)

صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیا صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می­باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد. ثالثا به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می­پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دا ...
 • گزارش تخلف

✅تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو

تهران از تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد …*عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو و در جمع خبرنگاران و در تشریح اقدامات دادستانی تهران گفت:. 🔹از روز گذشته و با وقوع حادثه، سه تن از معاونین دادستانی به صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور دارند و مسائل مربوط به این حادثه را پیگیری می‌کنند … 🔹دستور تشکیل پرونده این حادثه داده شده است … 🔹با توجه به اینکه امداد و نجات در اولویت اقدامات قرار دارد از اعلام تشکیل پرونده برای این حادثه خودداری کردیم اما از روز گذشته این امر انجام شده و گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده همچنین مدیران این ساختمان شناسایی شده‌اند و قطعا باید درخصوص موارد ایمنی‌ که رعایت نشده است، پاسخگو باشند/ایسنا. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

سردار ساجدی نیا:. انتظامی تهران بزرگ:

🔹به علت ادامه کار امدار رسانی و آوار برداری فردا (شنبه) از تقاطع خیابان جمهوری اسلامی - خیابان سی تیر تا میدان استقلال (چهارراه مخبرالدوله) تردد ممنوع است. 🔹از شمال به جنوب هم تردد از میدان فردوسی تا میدان امام خمینی ممنوع است. 🔹فردا هیچ مدرسه و موسسه آموزشی تعطیل نیست. 🔹کسبه‌ای که نگران اموال خود هستند و در جریان حادثه ساختمان پلاسکو در بین آوار قراردارد می‌توانند با اسناد و مشخصات اموال به اداره آگاهی مراجعه کنند. 🔹تاکنون نزدیک به ۲۵ خانواده (به غیر از خانواده آتش نشانان) به پلیس مراجعه کرده‌اند و از مفقود شدن یکی از اعضای خانواده خود خبر داده اند/فارس. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد

رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۴۵. 📝رای بدوی. درخصوص دادخواست آقای س. ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش. ط. به‌خواسته رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ مسکونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل مالک پلاک ثبتی (آپارتمان) به‌شماره ۴۳۱۰۸ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی مفروز و مجزی از پلاک ۶۸۶۷ فرعی از اصلی مذکور بخش ۳ تهران است و در سند مالکیت خواهان حق عبور از پارکینگ شماره ۳ متعلق به خوانده درج می‌باشد ولی او مانع عبور است. ...
 • گزارش تخلف

❓سؤال

قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می­دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می­ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می­نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می­کند؟. 📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۵/۶۳ ۱۳۹۵/۱/۱۸). ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باش ...
 • گزارش تخلف

✅پلمب کارگاههای ناایمن ساختمان پلاسکو بر عهده کدام دستگاه بود؟

اساس اسناد منتشر شده، آتش نشانی تهران طی سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ نسبت به عدم ایمنی ساختمان پلاسکو هشدار داده است ولی این هشدارها به پلمب این ساختمان منجر نشد تا امروز که به دلیل آتش سوزی فروریخت. اما قانون درباره مسئول پلمب کارگاههای فاقد ایمنی چه می‌گوید و این روند در اختیار کدام دستگاههاست؟. فصل چهارم قانون کار در ماده ۱۰۵ این مسئولیت را اینگونه شرح می‌دهد:. 🔹ماده ۱۰۵ هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. 🔸تبصره ۱ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. 🔹دستور رفع تعطیل توسط مر ...
 • گزارش تخلف

✅صرف نگهداری کالا به صورت عمده بدون احراز تحقق عناصر تشکیل دهنده آن (نگهداری کالا باید به صورت عمده؛ امتناع از عرضه به قصد گران فر

رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۵۰. 📝رای بدوی. نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولا نگهداری کالا باید به صورت باشد، ثانیا امتناع از عرضه به قصد یا به باشد، ثالثا ضرورت عرضه از طرف یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است ...
 • گزارش تخلف

✅فروش مشروبات الکلی به خریدار صوری، مصداق در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی است، نه فروش مشروبات الکلی

رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۵۰. 📝رای بدوی. در خصوص اتهام ح. ق. فرزند ح. مبنی بر فروش مشروبات الکلی؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع اولیه متهم در جریان رسیدگی و کشف و ضبط تعداد ۴۸ قوطی از خودرو نامبرده هنگام تحویل مشروبات متعاقب برقراری ارتباط صوری جهت خرید مذکور و همچنین عنایت به مفاد تحقیقات محلی مؤید فعالیت نامبرده در تهیه و توزیع مشروبات الکلی (برگ ۱۱پرونده) و نهایتا عدم حضور متهم در دادگاه و به عمل نیاوردن دفاع مفید و مؤثر در مقابل مستندات موجود جملگی منجر به حصول علم و یقین بر بزهکاری نامبرده گردیده، فلذا به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل پنجاه (۵۰) ضربه شلاق تعزیری و همچنین با عنایت به نظریه اداره گمرک شهریار و تعیین ارزش کالای مکشوفه (اوراق ۴۰ و ۴۱ پرونده) مضافا محکومیت وی به پرداخت پنجاه میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار و چهارصد و پانزده ریال (۵۰ ...
 • گزارش تخلف

❓سؤال. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟

📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ۱۳۹۵/۱/۲۴). با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف