♦️ جعفری دولت آبادی:.. ✅بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه

♦️ جعفری دولت آبادی:

✅بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه
@lawpress
🔹 در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند

🔹 از 11بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند‎
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress