✅ابطال مقرره‌ای که «عرف» را به شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی تسری می‌داد. دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۷

✅ابطال مقرره‌ای که «عرف» را به شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی تسری می‌داد
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۷
🔹 شماره دادنامه: ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹
🔹شماره پرونده: ۹۶/۲۴۷ ـ ۹۶/۲۶۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار)


⚫️رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حکمی در خصوص تسری عرف بـه شرایط استفـاده از مـرخصی استحقاقی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۲ نـامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این خصوص تداوم اعمال عرف را در صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی بلامانع اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page