✅ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری استان در آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۶ تعداد ٣٦ نفر تعیین گردید👇

✅ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری استان #زنجان در آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۶ تعداد ٣٦ نفر تعیین گردید👇
‏https://telegram.me/lawpress