✅تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی؛ در مراحل نهایی. 🔹ایران در میان ۱۰کشور اول حادثه خیز دنیا قرار دارد

✅تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی؛ در مراحل نهایی
@Lawpress

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در نخستين جشنواره پيشگيري از سوانح و حوادث:
🔹ايران در ميان 10كشور اول حادثه خيز دنيا قرار دارد.
🔹پيشنهاد تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعى، در مراحل نهايى تصويب در مجلس قرار دارد.
🔹 رفع مشكلات فعلی در مديريت حوادث و سوانح نيازمند عزم ملی برای ايجاد هم‌افزايی ميان ارگان‌های مرتبط و مسئول است.
🔹صنعت بيمه سال گذشته 11هزار ميليارد تومان معادل 3ميليارد دلار خسارت تحقق يافته برای حوادث رانندگی داشته كه خود نوعی سوخت ملی محسوب می‌شود.
🔹 25درصد كشته‌های حوادث رانندگی در داخل شهرها اتفاق افتاده و اين نشانه عدم آموزش و فرهنگ صحيح رانندگی در ميان مردم است
🔹طی 6سال گذشته صنعت بيمه از طريق عوارض وضع شده به بيمه شخص ثالث 38هزار ميليارد ریال به وزارت بهداشت و 17هزار ميليارد ریال به نيروی انتظامی جهت پيشگيری و درمان حوادث ديدگان رانندگی پرداخت كرده است/اقتصاد آنلاين

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress