🔘 رشته کارشناسی ارشد «حقوق انرژی» تصویب شد …🔹رئیس کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، از تصویب اولیه رشته کارشناسی ارشد

🔘 رشته کارشناسی ارشد «حقوق انرژی» تصویب شد.

🔹رئیس کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، از تصویب اولیه رشته کارشناسی ارشد حقوق انرژی (مربوط به پژوهشگاه وزارت نیرو) خبر داد.

🔹برنامه رشته حقوق در مقطع کارشناسی تدوین شد و به وزارت علوم ابلاغ شده و آنها نیز آن را امسال به دانشگاه ها ابلاغ کردند.

🔹در مقطع کارشناسی ارشد نیز حدود ۱۰ رشته در حال بررسی و بازنگری کارشناسان و حقوقدانان از دانشگاه های مختلف است.

🔹برخی رشته ها نیز مانند کارشناسی ارشد حقوق پزشکی و حقوق هوایی سال گذشته برای اولین بار در دانشگاه تهران راه اندازی شد.
https://telegram.me/lawpress