⏺رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور:.. ✅لینک‌عضویت در کانال تلگرام🔻

⏺رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

💢در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده(بند الف ماده ۱ و تبصره ماده ۱۶ و۱۷ قانون ثبت احوال)و مسأله 3 و مسأله 47 از ‏موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر ‏عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه ‏بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین ‏آنها منتفی است.
#رای_وحدت_رویه_شماره_۶۱۷


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page