💢گزارشی از حذف درج قیمت از روی کالاها.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏

💢گزارشی از حذف درج قیمت از روی کالاها

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress