✅بخشنامه حداقل مزد سال ۹۶ ابلاغ شد.. ‏

✅بخشنامه حداقل مزد سال ۹۶ ابلاغ شد

وزیر کار بخشنامه حداقل مزد مشمولان قانون کار را برای اجرا ابلاغ کرد👇
‏https://telegram.me/lawpress