💢بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۷ …✅تلگرام🔻. ‏

💢بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 97


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page