💢نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخواست ابطال رای داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است هرچند موضوع رای داور مالی باشد …✅لینک

💢نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه: درخواست ابطال راي داور از مصاديق دعاوي غيرمالي است هرچند موضوع راي داور مالي باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress