چکیده:. ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

چكيده:
✅با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت استفاده از بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر یکصد ملیون تومان در صرفا یک فقره تسهیلات برداشته شد و در هر تعداد وام تاسقف یکصد ملیون تومان بخشودگی قابل اجراست
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ: 17 بهمن 1396
🔷کلاسه پرونده: 77/96
🔷شماره دادنامه: 1170
🔷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔷موضوع رأی: ابطال بند 3 دستور العمل اجرایی ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 35 الحاقی بودجه سال 139

⚫️رأی هيأت عمومي

بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت مکلف به #بخشش_سود_تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود یک فقره #تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود کردن #بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره 35 قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
🔷محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page