✅تعدادی ازوکلای عضو شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ازعملکرد مرکزمشاوران قوه‌قضاییه در رابطه با فراخوان برگزاری آزمون و جذب مشاور حق

✅تعدادی ازوکلایِ عضو شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ازعملکرد مرکزمشاوران قوه‌قضاییه در رابطه با فراخوان برگزاری آزمون و جذب مشاور حقوقی به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شکایت کردند/ايلنا👇
‏https://t.me/Lawpress