‍ 🔷تدریس ماده به ماده آقای بهنام اسدی (جلسه) …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ فایل: 👇

‍ 🔷تدریس ماده به ماده #حقوق_مدني آقای بهنام اسدی(جلسه #هفتاد_و_هفتم)


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇