💢شاخص خوشحالی۲۰۱۷.. 🔹اگر ساکن این۲۰کشور هستید احتمالا حالتان خوب است

💢شاخص خوشحالی2017

🔹اگر ساکن این20کشور هستید احتمالا حالتان خوب است

🔹جايگاه ایران 108 کمی بالاتر از کشورهای فقیر آفریقا وسوریه!


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress