✅دادستان سیستان و بلوچستان: آزادی ۹ نفر از متهمان باند سازمان یافته مدلینگ و رواج فساد در زاهدان/دو متهم اصلی پرونده به منظور تکمی

✅دادستان سیستان و بلوچستان: آزادی ۹ نفر از متهمان باند سازمان یافته مدلینگ و رواج فساد در زاهدان/دو متهم اصلی پرونده به منظور تکمیل تحقیقات در اختیار سازمان اطلاعات سپاه قرار دارند/تسنیم @lawpress