💢کتابخانه تیانجین در چین.. ‏

💢کتابخانه تیانجین در چین

🔺این کتابخانه شگفت انگیز ۳۳ هزار و ۸۰۰ متر مربع مساحت دارد و حاوی ١.٢ میلیون نسخه کتاب است !


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress