🔹طبق گزارش F_Secure حملات سایبری بیشتر از کدام کشورها علیه کدامیک درحال وقوع است؟

🔹طبق گزارش F_Secure حملات سایبری بیشتر از کدام کشورها علیه کدامیک درحال وقوع است؟

🔹 حمله از روسیه به امریکا در صدر

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress