✅عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران: لزوم افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی/بخشی از اقداماتی که در اداره اجرا و ثبت شرکت‌ها ان

✅عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران:لزوم افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی/بخشی از اقداماتی که در اداره اجرا و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود👇
@lawpress