✅خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف.. /تسنیم ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:

✅خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف

سازمان تعزیرات حکومتی برنامه جدیدی را با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات در دستور کار قرار داده که بر اساس آن با صورت‌حساب‌های ساختگی، خودارجاعی و اجرت نامشروع پزشکان و مؤسسات پزشکی برخورد می‌شود./تسنیم ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: https://telegram.me/lawpress