✅نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی در مورد عدم تسری تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مس

✅نظريه مشورتي کميسيون حقوقي کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی در مورد عدم تسري تبصره 3 الحاقي به ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم به اسناد اموال غير منقول👇
‏https://telegram.me/lawpress