‌◀️رفتار اعجاب انگیز شاپور بزرگ ساسانی با اسیران رومی!!! از زبان مورخ رومی

✳️حقوق بشر با پوست و استخوان ایرانیان باستان عجین شده بوده است!! 👌. رسم ایرانیان چنین بود که اسیران جنگی را به تابعیت ایران درمی آرودند، شهری برایشان در جائی از ایران می‌ساختند، و آنها عملا تبدیل به شهروندان ایران می‌شدند. این رسم که از زمان مادها و هخامنشییان جریان داشت تا پایان دوران ساسانی برجا بود …. دربارۀ تسخیر شهرسنگارا (سنجار) که پیش از شهر آمیدا و با دلاوریهای بی مانند شاپور دوم ساسانی (ذوالاکتاف) از اشغال رومیان بیرون کشیده شد، مارسلینوس مورخ یونانی تبار اشاره می‌کند که شاپور بزرگ پس از تسخیر سنگارا هیچ کس را نکشت، بلکه سپاهیان رومی را اسیر گرفته به منطقۀ دوردستی در ایران فرستاد تا در آنجا اسکان یابند. همۀ اینها، برای مارسلینوس که قانون کشورش مقرر کرده بود که اسیران جنگی را یا باید کشت (افسران و سربازان) یا باید برده و گلادیاتور کرده در بازارها به مزایده فروخت (زنان و بچه‌ها)، بسیار شگفت انگیز بوده و نتوانسته است شگفتیش نسبت به این رسم انسانی ایرانیان را نهان بدارد …. نزد رومیها رسم مبادلۀ اسیران وجود نداشته، زیرا به نفعشان بوده که زن و بچه‌های اسیرشده را بفروشند و مال دریافت ...
  • گزارش تخلف

ستارخان در نامه‌ای به فرماندۀ قشون روس که به سوی تبریز در حرکت بودند می‌نویسد:

بدان که ایرانیان شاید تاب پادشاهی ستمگر همچون محمدعلی_شاه_قاجار را بیاورند اما از نیروی بیگانه جز با جام مرگ استقبال نخواهیم کرد، اگر راه خود را کج نکنید جنازۀ شما را برای خانودهایتان خواهیم فرستاد …🌍
  • گزارش تخلف

پویی، آخرین امپراتور چین در سال ۱۹۰۸ و در سه سالگی امپراتور شد، ۴ سال بعد انقلاب شد و برکنار شد، ۱۸ سال بعد با حمایت ژاپنی‌ها خود

او که باغبان زندان شده بود پس از مدتی عفو شد و تا آخر عمر به عنوان یک شهروند ساده کار باغبانی پارک عمومی پکن را انجام داد!. 🌍
  • گزارش تخلف

یکی از دوستان پرسشی داشتن که پیش خودم گفتم شاید برای دیگران هم سوال باشه

آیا زرتشتیان آتش پرست هستند؟ اگر نه پس چرا آتشکده دارند؟. پاسخ:. خیر، پیدایش آتش در تاریخ ایران به زمانی پیش از پیامبری اشوزرتشت می‌رسد. گزارش مهار کردن و در اختیار آوردن آتش در داستان هوشنگ از شاهنامه فردوسی آمده است. آتش در آن زمان بزرگترین پدیده‌ای شد که در اختیار مرتو (انسان) قرار گرفت، او را از غارنشینی رهایی بخشید و به شهرنشینی فراخواند، همراهان هوشنگ دریافتند که آتش نیاز به خوراک و هوا دارد تا زنده بماند و جایی نیاز دارد تا باد و باران آن را به نابودی نکشاند. به همین شوه (دلیل) آتشکده‌ها ساخته شدند. آتشکده‌ها پس از آن کانونی برای فراهم شدن آتش اجاق خانه و خانواده‌ها بود به همین روی از ارزش و جایگاه ویژه برخوردار شده است. زرتشتیان به پیروی از فرهنگ نیاکان آریایی خود همواره چهار آخشیج (عنصر) هوا خاک آب و آتش را پاک کننده می‌دانستند و تلاش می‌کردند تا آنها را آلوده نسازند، بلکه سرودهای نیایش را برای هر یک داشتند که همچنن در اوستا جای دارد. ...
  • گزارش تخلف

🔰 پیدایش پانترکیسم و تاثیر آن بر خاورمیانه

🌍 را میتوان به عنوان یک جنبش که در دهه ۱۸۸۰ میلادی و در میان روشنفکران ترک‌زبان امپراطوری روسیه و امپراطوری عثمانی و به واسطه اتحاد فرهنگی سیاسی بین مردم ترک‌زبان به پا خواست. تعریف پان‌ترکیسم ممکن است به راحتی بعنوان الحاق گرایی پنداشته شود اما به گفته یعقوب ام لاندو وجه تمایز واضحی بین پان‌ترکیسم و پان تورانیسم وجود دارد. [۱]. پان تورانیسم شاخه‌ای از الحاق گرایی مدرن است که بدنبال حمایت از گروه‌های وابسته به ان از تبعیض و سیاست همگون سازی اقلیت‌ها است، در حالی که پان تورانیسم گونه‌ای از الحاق گرایی افراطیست که هدف اصلیش اتحاد تمام مردمی است که ریشه انها به سرزمینتوران باستان (بزرگترین جعل تاریخ) آسیای میانه که مردم ان ترک زبانند برمیگردد. [۲] پان تورانیسم همینطور مردم مجار، فنلاندی و استونی را نیز جز حوضه جغرافیای خود میداند. به عنوان پاسخی به پان‌اسلاویسم، پانترکیسم به یک جنبش سیاسی فکری موثر در بین ترکیه و در بین دیگر روشنفکران ترک زبان در اواخر قرن نوزدهم بدل شد …🔰 تمایز بین توران و ترک. شباهت صوری میان دو نام «تور» و «تورک» (ترک) پندارها و گمراهی‌هایی را سبب شده‌است. همین تصورات ...
  • گزارش تخلف

برنامه‌ی هفتگی ایرانیان باستان: پنج روز کار، دو روز بزم و شادی

در اوستا «شاد زیستی» باعث خشنودی خداوند است. در زمان ساسانیان، اردشیر پاپکان مقرراتی وضع کرد که پنج روز هفته برای کشورداری و دو روزش برای بزم و شادی باشد. از این رو، بیشتر جشن‌های ایینی در دنیای متمدن باستان، در ایران رواج داشته است!. ایرانیان باستان شادترین مردمان بودند 👌. 🌍 ...
  • گزارش تخلف

🔥 بازتاب کوروش در آیینه تاریخ نگاران 🔥.. 🎓 نگاهی آکادمیک و علمی به چهره کوروش در تاریخ🎓

✍️ در جایی بیرون از بحث‌های داغ پیرامون کورش‌ستایی و در برابرش، کورش‌ستیزی در فضای و کنونی ایران، می‌توان در آثار به این شخصیت نزدیک شد و او را شناخت. بدیهی‌ست که من صرفا به جریان اصلی تاریخ‌پژوهی نظر می‌افکنم و در پی آنم تا ببینم تحلیل کلی تاریخ‌دانان -در منابعی که دانشگاهی خوانده می‌شود- نسبت به کورش چیست. پس در اینجا نگاهی خواهم کرد به ۱۷ منبع ترجمه‌ای و تالیفی. آنچه به دنبالش می‌گردم، جزئیات ۲۹ سال فرمانروایی کورش، چگونگی جنگ‌هایش، چگونگی مرگش، شناسایی دین، تبار و شجره‌نامه‌اش نیست. آنچه مورد علاقه‌ی من است، تحلیل و ارزیابی کلی تاریخ‌نگاران نسبت به چهره یا تصویر تاریخی کورش است …〽️ارزیابی چهره در منابع زیر صورت گرفته است:.۱- کاتبان بابلی معاصر کوروش.۲- مورخین یونانی پیرامون کوروش.۳-کتاب مقدس یهودیان.۴-هگل فیلسوف نامدار آلمانی.۵-آلبرت اوپنهایم زبان شناس.۶-سر ماکس ملاوان باستانشناس.۷-ژرار ایسرائل، تاریخ‌نگار فرانسوی.۸-پیر بریان، هخامنشی‌شناس.۹- والتر هینتس، زبان‌شناس آلمانی.۱۰-ریچارد فرای، تاریخ‌نگار آمریکایی.۱۱-امانوئل کوک، تاریخ‌نگار انگلیسی.۱۲-آملی کورت، آشور-بابل‌شناس.۱۳- حسن پیر ...
  • گزارش تخلف

‍ ‌ 🌹گذرنامه‌های هخامنشی برای مسافرت صادر می‌گردیده است!!! /از زبان الواح پارسه (تخت جمشید) 🌹

جاده‌های شاهی از مناطق امن و مسکون عبور میکرده و در این جاده‌ها خطر گرسنه ماندن و به دام راهزنان افتادن وجود نداشته است. برای ورود به این راهها اجازه نامه رسمی ضرورت داشته و ارتش برای عبور از آن به راحتی مواد غذایی و …پیدا میکرده است. نمونه این گذرنامه‌ها به وسیلهء آرشام به مباشرش نهتی هور داده شده که آرامی بوده و ترجمه آن چنین است:. «ازطرف آرشامه به مردوک مباشر …. و اینک نهتی هور مباشر من به مصر میرود. شما به او از محل خانهء من در ولایتهای خودتان جیره بدهید: هر روز آردسفید دو مشت (۱/۷لیتر)، آرد خاکستری سه مشت، شراب و آبجو دو شوپین (۱/۷لیتر)، وبرای خدمتکاران او که ده تن هستند برای هر کدام در هر روز یک مشت آرد، علوفه برحسب تعداد اسبهایش. همچنین به دو کیلیکیه‌ای و یک پیشه ور صنعت کار که هرسه خدمتکاران من هستند، و با او به مصر می‌روند، به هر تن و برای هر روز یک مشت آرد بدهید. این جیره‌ها را از مباشر به مباشر در طول راه که از ولایتی به ولایتی دیگر میروند بدهید تا آنکه نهتی هور به مصر برسد واگر در یک مکان بیش از یک روز اقامت گزید، جیرهء اضافه به آنها ندهید. بغ سرو مسوول اجرای این فرمان است ...
  • گزارش تخلف

⚜کشف کاخی از دوره هخامنشیان در باکو.. پ

ن: میدونید که باکو کجاست😉باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هستش همون کشور جعلی که مدعی برخی از شهرهای ایران هستش و سعی میکنه تا مشاهیر کشور مارو به اسم خودش جعل کنه.. 🌍
  • گزارش تخلف

‍ ‍ در حمله اعراب مسلمان به الیس، جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که به سبب همین جنگ، بعد‌ها به «رود خون» معروف گردی

در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه‌ی ایرانیان، خالد ابن ولید نذر کرد که اگر سپاهیان اسلام بر ایرانیان پیروز گردند، چندان از پارسیان بکشم که خون هایشان را در رودشان روان کنم و چون پارسیان مغلوب شدند، به دستور خالد، گروه گروه از ایرانیان را که به اسارت گرفته بودند، می‌آوردند و در رود گردن می‌زدند. مغیره گوید که بر رود، آسیاب‌ها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود، قوت (نان) سپاه اسلام را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند، آرد کردند. کشتگان (پارسیان) در الیس هفتاد هزار تن بود.. کتاب تاریخ طبری - جلد چهارم، رویه ۱۴۹۱. کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم، رویه ۱۲۳. «کانال تاریخ ایران و جهان». 👇👇👇👇. 🌍 ...
  • گزارش تخلف