با توجه به بالا رفتن احتمال بیماری‌های خطرناک و مرگ زودرس بر اثر ازدواج با محارم؛ مورخان ادعای انجام این عمل توسط هخامنشیان را رد

با توجه به بالا رفتن احتمال بیماری های خطرناک و مرگ زودرس بر اثر ازدواج با محارم؛ مورخان ادعای انجام این عمل توسط هخامنشیان را رد می کنند چرا که شاهان هخامنشی و حتی مردم آن زمان دچار بیماری های خاصی نشدند و طول عمر بالایی نیز داشتند؛ اما مصریان که زنای با محارم بینشان رایج بود اکثرا در سن های زیر 30 سال جان خود را از دست دادند!

ازدواج با محارم در ایران باستان یک دروغ کثیف از سوی ایران ستیزان میباشد برای دانش بیشتر کتاب افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان به قلم پرفسور شهبازی را بخوانید.

🌍 @Official_history