‏اسمش دوچرخه مخصوص بانوانه. 🎓

‏اسمش دوچرخه مخصوص بانوانه. 🎓

‏اسمش دوچرخه مخصوص بانوانه. این رو دختران دانش آموزان نخبه دبیرستانی تو جشنواره بین‌المللی ابن‌سینا که داره تو تهران برگزار می‌شه طراحی کردند👌

🎓 @PhdHi