🔴 نتایج آزمون تولیمو اعلام شد

🔴 نتایج آزمون تولیمو اعلام شد

🔴 نتایج آزمون تولیمو اعلام شد

🔸 نتیجه دوره صدوسی‌ و ششم آزمون زبان پیشرفته تولیمو از سوی سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

🔸 برای آزمون زبان انگلیسی پیشرفته دو نوع سوال تستی و تشریحی داده می‌شود.

🎓 @PhdHi