📊 ۳۸ درصد فارغ التحصیلان بیکارند

📊 ۳۸ درصد فارغ التحصیلان بیکارند

📊 ۳۸ درصد فارغ التحصیلان بیکارند

🔸️گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر، از کل بیکاران را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند.
🔸️بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیلان از کل بیکاران به تفکیک نقاط شهری و روستایی به ۴۱/۴ درصد می‌رسد.

🎓 @PhdHi