✅می خوای به اسم خودت مقاله داشته باشی ولی وقت نوشتن نداری؟

✅می خوای به اسم خودت مقاله داشته باشی ولی وقت نوشتن نداری؟

✅می خوای به اسم خودت مقاله داشته باشی ولی وقت نوشتن نداری؟
✅ می خوای در مجلات با ایمپکت بالا مقاله داشته باشی ولی وقت لازم رو نداری؟
✅ برای پذیرش مقاله نمی تونی منتظر پروسه طولانی داوری بمونی؟
✅ میخوای از دانشگاههای معتبر دنیا بورس بگیری و سریعا به اسم خودت نیازمند مقاله هستی؟
✅ برای دفاع از رسالت باید مقاله داشته باشی؟
✅ برای رزومه نیاز به مقاله داری؟
✅استاد دانشگاهی و مقاله لازم داری
ولی فرصتش رو نداری؟
✅می خوای در مدت کوتاهی تعداد ارجاعات به مقاله هات روبالا ببری؟
☑️کافیه در کانال زیر عضو بشی و از ما کمک بخوای
☑️درج نام شما در مقالات در مرحله ریوایز گرفته و آماده چاپ در کوتاهترین زمان در مجلاتISI, JCR, Scopus
☑️کافیه در کانال زیر عضو بشی و از ما کمک بخوای
کانال:
@JCR_Paper
ارتباط با ما:
@WriteMyPaper_Support