بیستم فروردین، آخرین مهلت ثبت نام معافیت جریمه خدمت مشمولان غایب.. فرمانده انتظامی خراسان شمالی:

بیستم فروردین، آخرین مهلت ثبت نام معافیت جریمه خدمت مشمولان غایب

فرمانده انتظامی خراسان شمالی:

آخرین مهلت ثبت نام معافیت جریمه خدمت مشمولان غایب که تا پایان سال 97، هشت سال غیبت داشته اند، بیستم فروردین و غیر قابل تمدید است.

🎓@PhdHi