🔴 ۹ دانشگاه‌ برتر کشور بر‌‌ اساس شاخص بهداشت و رفاه «رتبه‌بندی تأثیر»

🔴 9 دانشگاه‌ برتر کشور بر‌‌ اساس شاخص بهداشت و رفاه «رتبه‌بندی تأثیر»

🔸 موسسه رتبه‌بندی تایمز نتایج سیستم رتبه‌بندی جدید خود را تحت عنوان «رتبه‌‌بندی تأثیر دانشگاه» منتشر کرد.
🔸 براساس 11 شاخص بهداشت و رفاه، آموزش کیفی، برابری جنسیتی، میزان رشد اقتصادی، صنعت و نوآوری، کاهش نابرابری، شهرها و جوامع پایدار، مسئولیت مصرف و تولید، اقدامات آب و هوایی، صلح، عدالت و نهادهای مقتدر و مشارکت در راستای توسعه پایدار سازمان ملل متحد طبقه‌بندی شده است.
🔸 دانشگاه علوم پزشکی ایران با امتیاز 86 رتبه یک کشوری و رتبه 41 را در رتبه بندی تأثیر دانشگاه‌ها کسب کرده است. دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز 64.5-53.7، به طور مشترک رتبه‌ای در دامنه 201 تا 300 را کسب کرده‌اند.

🎓 @PhdHi