🔴 تعویق کنکور ۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت

🔴 تعویق کنکور ۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت

🔴 تعویق کنکور ۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت

🔸️رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس: با توجه به تقاضاهای رسیده در خصوص تعویق در تاریخ کنکور سراسری ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم.

🎓 @PhdHi