👈اصرار رییس جمهور بر انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، یک اشتباه استراتژیک👉

👈اصرار رییس جمهور بر انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، یک اشتباه استراتژیک👉

✍ دکتر علی حقی زاده ،
دانشیار دانشگاه لرستان
و عضو انجمن علوم و مهندسی آب ایران


🖊نمی دانم رییس جمهور محترم از چه کسانی مشاوره میگیرد و بر اساس کدام توجیه علمی و عقلی این چنین قهرمانانه مباحثی را مطرح می کند.
🖊 بر هرکارشناسی که الفبای منابع آب را بداند پوشیده نیست که اجرای بعضی طرحهای کلان و برنامه‌های توسعه ی بخش آب بدون در نظر گرفتن مرزهای هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز موجب تخریب اکوسیستم و فجایع زیست محیطی جبران ناپذیر می گردد.
🖊 انتقال آب شور دریای خزر به مناطقی کم آب ودارای صنایع آب بر از این قاعده مستثنی نیست.

🖊ما ایرانیان همواره ساخت صنایع در دل کویر و به تبع آن تامین آب مورد نیاز برای این صنایع با روش های غیرکارشناسی و نگاه غیر ملی را در دولتهایی مختلف تجربه کرده ایم.

🖊این تصمیمات غلط موجب از بین رفتن سرمایه های بین نسلی (منابع آب و خاک و... )در این سرزمین شد. متاسفانه امروزه نیز از مدیریت این گونه مسولین بدتدبیر در دستگاههای تصمیم ساز بی بهره نیستیم.

🖊هر گونه تغییرات انسان‌زاد در دریاچه ی بسته خزر عواقب جبران ناپذیری را برای اکوسیستم منطقه، وضعیت اقتصادی ساکنان شمالی کشور را به دنبال می آورد.
🖊یکی از اهداف مهم انتقال آب دریای خزر به استان سمنان را تامین آب شرب وکشاورزی و صنعت میباشد که با توجه یه شوری آب دریا نیاز به شیرکردن آب با هزینه هنگفت برای هر مترمکعب است.
🖊اگرچه اظهار نظر در مورد قیمت تمام شده در شیرین کردن و انتقال آن نیاز به مطالعه دقیقی دارد اما با توجه تنگنا های حاضر اصولا هیچ توجیهی ندارد و از طرفی در طول مسیر انتقال وسعت زیادی از اراضی زراعی آبی و دیم و منابع طبیعی از بین خواهد رفت که باید به آن توجه ویژه داشت.

🖊به این موارد باید هزینه‌های جبران ناپذیر اکولوژیکی و اقتصادی اضافه گردد.

🖊 انتظار می رود در این شرایط که وحدت و انسجام ملی لازمه گذر از بحرانهای اقتصادی وسیاسی و ... است ، نباید با طرح این چنین مباحثی اختلاف انگیز و غیر کارشناسی موجبات جنگ و جدل آب میان استانها ی همجوار را به وجود آورد.
دولت موظف است بدور از جانبداری منطقه ای به دنبال یک راهکار مناسب علمی جهت حل مشکل بحران آب در مناظق کم آب به مانند سمنان باشد.