زیست بوم شمال:. علی اصغر فیروزجائیان

زیست بوم شمال:
علی اصغر فیروزجائیان
بوم به معنی جغرافیا و سرزمین است و بوم‌شناسی یا اکولوژی بررسی دانش برهمکنش‌های میان جانداران و زیست‌بوم – محیط زندگی – آن‌ها است. بوم‌شناسی در فارسی ترجمه واژگانی از نام اروپایی آن یعنی اکولوژی است. واژه اکولوژی از دو لغت یونانی «Oikos» به معنای بوم، خانه، بستر زیست یا محل زندگی و کلمه لوگوس (Logos) به معنی شناخت، علم یا دانش تشکیل شده‌است؛ بنابراین، از نظر ریشه لغوی و معنای تحت‌اللفظی کلمات تشکیل‌دهنده، اکولوژی به معنی بررسی محل زندگی جانداران است ولی اصطلاحاً به «اثرات محیط بر موجودات زنده، اثرات موجود زنده بر محیط و روابط متقابل بین موجودات زنده» اطلاق می‌گردد. می‌توان مدعی شد که بوم‌شناسی کهن‌ترین علم بشری است.
بر این اساس زیست بوم شمال بر تعاملات میان بوم(طبیعت)شمال ایران و ساکنان آن تاکید دارد.همه آنچه که طبیعت بر ساکنان آن اهدا کرده و آنچه که ساکنان این بوم منحصر به فرد در طول تاریخ در این تعامل تولید کرده اند.هرچند تاکید اولیه کانال زیست بوم شمال بر محیط زیست و مخاطرات زیست محیطی بوده است اما بایدتوجه داشت که زیست بوم تنها به محیط زیست و طبیعت منحصر نمی باشد.بلکه جنبه های مختلفی را دربر میگیرد که از طریق تعاملات و بر همکنش میان جغرافیای شمال و مردم آن تولید شده است.طبعا این تولیدات منحصر به بوم شمال ایران خواهد بود.تولیداتی که به دلیل بهره مندی از جغرافیایی همانند اشتراکاتی زیادی به هم دارند.
هدف زیست بوم شمال در درجه اول آسیب شناسی مخاطرات زیست بوم شمال و در ادامه حفظ سرمایه های معنوی و مادی زیست بوم شمال ایران در حوزه های زیر است:
 طبیعت و جغرافیا
 زبان بومی محلی
 غذاهای محلی
 لباس و پوشش محلی
 آداب و رسوم
 موسیقی بومی محلی
 صنایع دستی
از همه شما تقاضا دارم برای تداوم زندگی سالم و با نشاط، زیست بوم شمال را یاری کنید.این بوم به خود شما تعلق دارد@zistbomeshomal
(در صورتی که متن بالا را می پسندید برای دیگران هم ارسال کنید) @alifirozja