📚تصویر بالا مرز دو کشور بلژیک و هلند. تصویر پایینی مرز هند و پاکستان

📚تصویر بالا مرز دو کشور بلژیک و هلند
تصویر پایینی مرز هند و پاکستان

تفاوت در نگاه ها، به تفاوت در رویکرد و در نهایت به تفاوت در عملکرد منتهی میشود.

✅"فرا زبان" مرجع آموزش ویدیویی زبان های خارجی در یوتیوب
@Farazabaan