‏🛰 راننده‌ی فرانسوی این آئودی به خاطر این صحنه ۳۲ روز ماشینشو تکون نداده!.. ☺️☺️☺️

‏🛰 راننده‌ی فرانسوی این آئودی به خاطر این صحنه ۳۲ روز ماشینشو تکون نداده!

آری برادر، چیزهایی غیر از هالووین، کریسمس و ولنتاین هم برای تقلید دارن فرنگیا!☺️☺️☺️