🌹استقبال جالب نخست وزیر دانمارک از مکرون رئیس جمهور فرانسه!. دوچرخه در اروپا وسیله نقلیه مهمیست

🌹استقبال جالب نخست وزير دانمارک از مكرون رئیس جمهور فرانسه!.مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس از سال ۱۹۰۳ برگزار میشه و اخیرا دانمارک کاندیدای شروع این مسابقات شد.دوچرخه در اروپا وسیله نقلیه مهمیست