فصل‌نامه پاییز دستادست با چند روزی تاخیر منتشر شد. در این شماره به بحران‌های محیط زیستی پرداخته‌ایم

فصل‌نامه پاییز دستادست با چند روزی تاخیر منتشر شد. در این شماره به بحران‌های محیط زیستی پرداخته‌ایم. بحران‌هایی که تهدیدگر زندگی بر روی این سیاره‌اند، اما جدی گرفته نمی‌شوند. چون جدی گرفتن‌شان به معنای تغییرات زیادی است که باید ایجاد شوند. امیدواریم بخوانید و برایمان بنویسید.

✅ دانلود شماره دوم: http://bit.ly/2SoUYNp

🔸از مطالب این شماره:

– سرمقاله؛ راه اشتباهی که آمده‌ایم
– دنیای ۰۰۰ : انتشار کربن صفر
– آسیب‌پذیری زنان روستایی در برابر بحران‌های زیست محیطی
– آیا محصولات تجارت عادلانه دوستدار محیط زیست هستند؟
– تجارت عادلانه، حاکمیت غذایی و بحران غذا
– پروژه‌های تجارت عادلانه در مواجهه با تغییرات جوی: از زیست گازها تا اعتبار کربن
– تراژدی مشاعات چیست و این اصطلاح از کجا آمده؟
– چرا نوآوری ذاتا جمعی است؟
– عروسک‌هایی برای دریاچه
– چطور می‌توان چرخه قدرتمندی و توانمندسازی را به ویژه برای زنان کامل کرد؟
و...


دانلود شماره اول: http://bit.ly/2xOGRbX

@dastadast1