♦️ آماری که بیشتر از اینکه ترسناک باشد، دردناک است!

♦️ آماری که بیشتر از اینکه ترسناک باشد، دردناک است!

🔹 طبق گزارش مرکز آمار ایران بیش از ۱۳ میلیون جوان مجرد ایرانی، از سن مناسب ازدواج عبور کرده‌اند. جمعیت جوان ایران چیزی حدود ۴۳ میلیون نفر است؛ یعنی از هر پسر و دختر جوان یکی به هر دلیلی بی‌خیال ازدواج شده است.

🔹 مهم‌ترين معضل ازدواج جوانان از ديدگاه افراد ۱۵ ساله و بيشتر در گزارش مرکز آمار ایران:
▫️نداشتن شغل دائم ۳۳ درصد
▫️بيكاري ۳۰/۳ درصد
▫️وضع نامناسب مالی سرپرست ۱۲/۷ درصد
▫️مشكل تهيه مسكن ۶/۲ درصد
▫️ساير معضلات با ۱۷/۸ درصد

🔹 بیشتر از ۸۰ درصد موانع ازدواج مرتبط با مسائل اقتصادی است که باعث شده هزینه‌های آشکار و پنهان «ازدواج» بالا رفته و هزینه‌های آشکار و پنهان «جایگزین‌های ازدواج» کاهش یابد و نتیجتا بخش قابل توجهی از نسل جوان دهه ۶۰ و ۷۰ از ازدواج منصرف شوند!