اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


نذر انسانیت:. یکی از عادتهای ما برای رسیدن به مقاصد عمدتا شخصی مقوله نذر می‌باشد

بهتر است بجای پختن غذا و ریختن آن در شکم همسایه‌ها و بستگان سر انسان بودنمان نذر کنیم. چراکه پیام اصلی دین انسانیت است. بیایید انسان بودن را نذر کنیم. برای نذر انسان بودن نیاز به هزینه آنچنانی نیست. میتوان با خدا عهد بست ک اگر کارتان درست شد:.۱. گفتار نیک داشته باشید. خود بخود کردار نیک هم می‌آید.۲. می‌توانیم در جواب سوالاتی که نمیدانیم، سکوت کنیم، به جای آنکه اطلاعاتی اشتباه دهیم.۳. می‌توانید چند هسته میوه در باغچه خانه یا خیابان بکارید. ...
  • گزارش تخلف

☑️ تابلوی اسرار آمیزی که تمام اجزای آن حرکت دارند، گویی زنده است و نفس می‌کشد

این اثر خلاقانه در اعتراض به تخریب محیط زیست و قطع درختان درست شده است.
  • گزارش تخلف

جرم انگاری زیست محیطی. علی اصغر فیروزجائیان

یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن روبروست خودخواهی زیست محیطی است. چون محیط زیست زبان دفاع ندارد به خودمان اجازه می‌دهیم هر بلائی بر سرش بیاوریم. هرچند که درک این موضوع که در نهایت و در درازمدت بر سر خود بلا می‌آوریم نباید سخت باشد. در این وضعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجمن‌ها و گروههای حامی محیط زیست به مثابه زبان محیط زیست عمل می‌کنند. آنان در همین راستا برنامه‌های حمایتی بخصوص از نوع فرهنگی در رابطه با محیط زیست طراحی می‌کنند. این گروهها در برخی موارد بصورت جنبش‌های فعال در حوزه محیط زیست از دولتها مطالبه‌گری زیست محیطی می‌کنند. اینان آسیبهای زیست محیطی (مثل آلودگی آب، هوا و خاک و از بین رفتن جنگلها …) را بعنوان مساله‌ای جدی برای زندگی بشر برساخت می‌کنند. در همین راستا مهمترین مرحله کنترل مخاطرات زیست محیطی جرم انگاری زیست محیطی (سبز) می‌باشد. در جرم شناسی سبز بسیاری از رفتارهای مخرب زیست محیطی در سطح فردی، سازمانی و حتی دولتها بعنوان جرم درنظر گرفته می‌شود. ...
  • گزارش تخلف

بخش زیادی از رخدادهای طبیعی انعکاسی از رفتار ماست. طبیعت قرنها با قانون خود تعادلش را حفظ کرده است

مراقب باشیم با بی مسئولیتی زیست محیطی مان تعادل طبیعت را از بین نبریم.
  • گزارش تخلف

این جاده ارومیه ب اشنویه و سیبهای رها شده کنار جاده هست

مسئولین اب دریاچه ارومیه را برای کشاورزی اختصاص دادند بدون اینکه فکری برای تولیدات کشاورزان کنند. حالا هم دریاچه خشک شد هم اقتصاد منطقه بی رونق
  • گزارش تخلف