حل مشکل کم آبی در سمنان و سایر مناطق مشابه آن مستلزم تغییراتی مهم در الگوی توسعه و رویه زندگی ماست

حل مشکل کم آبی در سمنان و سایر مناطق مشابه آن مستلزم تغییراتی مهم در الگوی توسعه و رویه زندگی ماست. بسیاری از صنایع پر آب طلب را باید به مدد حمایت و اعطای یارانه از آن مناطق بیرون راند و به آنها کمک کرد تا در جای دیگری فعالیت کنند. کشاورزی را باید- از طریق همفکری با مردم و ارائه راهکار های جدیدی به آنها برای کسب درآمد- بشدت در این مناطق محدود کرد. مصرف آب شرب را باید تحت نظارت درآورد و از هدر رفتن آب در لوله ها و مصرف بی رویه جلوگیری نمود. کویر سمنان را باید به اشکال مختلف – از جمله گسترش گردشگری در کویر و نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی و تولید برق از توربین های بادی و گسترش صنایع دستی بومیان و غیره- به خدمت گرفت و مردمی را که از زمین های کشاورزی جدا می شوند در این زمینه ها مشغول به کار کرد. باید از تمام تجارب جهانی و فن آوری های نوین قابل استفاده در مناطق کویری سود جست . باید و باید و باید ….. های بسیاری هست.
این کار البته بسیار دشوار است و نیاز به سرمایه گذاری بسیار و خلاقیت و مشارکت وسیع مردم دارد، اما کاری است ماندنی و پایدار و رضایت مردم را نیز فراهم خواهد کرد. اگر همان حداقل بودجه انتقال آب یعنی 6000 میلیارد تومان را در این راه صرف کنیم شاید زود تر از 14 سال به رضایت مردم برسیم و طبیعت خود را نیز حفظ کنیم. این کار دشوار است و مقاومت در برابر گزینه های مخرب مقابل آن نیز دشوار تر از آن است اما چاره ای جز این نیست.
اندر شداید سخت پدید آید/ فضل و بزرگمردی و سالاری http://taravat-bahar.org/tb