درصد استفاده سالیانه از منابع آب‌های شیرین ایران در حد فاصل بین ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۴ و مقایسه آن با کشور آمریکا (اختلاف قابل توجه را مشاهد

درصد استفاده سالیانه از منابع آب های شیرین ایران در حد فاصل بین 1977 تا 2014 و مقایسه آن با کشور آمریکا (اختلاف قابل توجه را مشاهده کنید!!)
منبع: بانک جهانی @zistbomeshomal