‏تحلیل محتوای کتاب اول دبستان سه کشور.. کودک ایرانی🇮🇷 «اطاعت» یاد میگیرد

‏تحلیل محتوای کتاب اول دبستان سه کشور

کودک ایرانی🇮🇷 «اطاعت» یاد میگیرد
کودک آلمانی‏🇩🇪 «پیشرفت» ياد ميگيرد
کودک چینی‏🇨🇳 «مهرورزی» ياد ميگيرد..
@zistbomeshomal