🔸رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

🔸رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

🔹سطح آب دریاچه ارومیه 5 سانتی‌متر بالاتر از سال قبل است و جای این امیدواری است که تا ۱۲ سال آینده به تراز اکولوژیک خود برمی گردد