راننده‌ی فرانسوی این آئودی به خاطر این صحنه ۳۲ روز ماشینشو تکون نداده

راننده ی فرانسوی این آئودی به خاطر این صحنه ۳۲ روز ماشینشو تکون نداده
آری برادر، چیزهایی غیر از هالووین و کریسمس هم برای تقلید دارن فرنگیا!
@zistbomeshomal