این عکس رو مریخ‌نورد «Curiosity» چند دقیقه بعد از غروب آفتاب از مریخ گرفته، اون نقطه کوچیک زمین هستش!

این عکس رو مریخ‌نورد "Curiosity" چند دقیقه بعد از غروب آفتاب از مریخ گرفته، اون نقطه کوچیک زمین هستش! اون ما هستیم...

+ همه ما، همه تاریخ ما، همه چیزها و همه کسانی که دوستشون داریم!
#مغرور_نباشیم