⭕️ معجزه‌ مهندسی توکیو در مهار خطرات ناشی از سیل

⭕️ معجزه‌ مهندسی توکیو در مهار خطرات ناشی از سیل

🔹 ژاپنی ها که همیشه در صنعت پیشرو بوده اند، با طراحی یک سیستم ضد سیل تمامی جهان را به تحیر وا داشته اند.

🔹 این مخزن برای هدایت جریان های آبی است که در حین طوفان و سیل ایجاد می شود.

🔹 این سیستم ضد سیل و طوفان ژاپنی، مجموعه ای از تونل ها و مخازن بوده که همگی به یک مخزن بزرگ متصل می شود که شاید مقیاس آن بزرگتر از یک زمین فوتبال است !

🔹 همچنین این سیستم شامل سقف هایی است که از ستون های ۶۰ پایی تشکیل شده است و فضایی مانند یک معبد را به نمایش می گذارند.

🔹 در این مخزن پمپ های صنعتی وجود دارند که جریان آب رودخانه را با سرعت کنترل شده به رودخانه ایودوو سپس به خلیج توکیو تخلیه می کند.

🔹 اوسو ایشی، رئیس این مخزن بزرگ زیرزمینی می گوید: «نتیجه اینکه ما چهار برابر کمتر شاهد مناطق آب گرفته ایم و خانه های آسیب دیده از سیل سه برابر کمتر شده اند.»

🔹 ژاپن میلیاردها دلار در سیستم زیرزمینی برای کنترل سیل در سرتاسر پایتخت خود توکیو هزینه کرده است.