♡. قلبم را مملو از عشق ات کن. رسیدنت،


قلبم را مملو از عشق ات کن
رسیدنت،
گرچه محال است...
اما من،
به معجزه ی عشق ایمان دارم...

#عیسی_دورقی

♥️ @TaranehayPayizii 👈