♡. عاشق شدن است!


بزرگترین اشتباهی که که بشر همواره در طول زندگی مرتکب آن می شود، بدون آن که از شکست های پیشین عبرت بگیرد،
عاشق شدن است!
اشتباهی توصیف ناپذیر که هربار به یک شکل تازه اتفاق می اُفتد...

#میلان_کوندرا

✅ @TaranehayPayizii 👈