مطالب پیش نیاز جهت مطالعه قبل از برنامه:..:.۱️⃣ t. me/Economics_and_Finance/۸۸۳..۲⃣ t

🖇 مطالب پیش نیاز جهت مطالعه قبل از برنامه:

#پویا_ناظران :
1️⃣ t.me/Economics_and_Finance/883

2⃣ t.me/Economics_and_Finance/884

3⃣ t.me/Economics_and_Finance/889

#حسین_درودیان :
1️⃣ telewebion.com/episode/2315619