سلسله جلسات آزاداندیشی. «برون رفت».. واکاوی حوادث آبان ۹۸

سلسله جلسات آزاداندیشی. «برون رفت».. واکاوی حوادث آبان ۹۸

✅ سلسله جلسات آزاداندیشی
"برون رفت"

🔻 واکاوی حوادث آبان ۹۸

🔶 "بررسی ابعاد اقتصادی حوادث آبان ۹۸"

حسین درودیان
پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه

روح الله شهنازی
پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه شیراز

🕰 یکشنبه ۲ آذرماه؛ ساعت ۲۰

▪️ ظرفیت محدود

🖇 لینک جلسه:
https://b2n.ir/borounraft

کانال اطلاع رسانی برون رفت
🔻🔻🔻
https://instagram.com/borounraft