مجموعه یادداشت بازخوانی نسبت پول و تولید: آیا پول لزوما خنثی است؟....۱️⃣ انتقاد بر رویکردی غیرانتقادی..۲️⃣ پول؛ نهاده یا نهاد؟..۳️

مجموعه یادداشتِ بازخوانی نسبت پول و تولید: آیا پول لزوما خنثی است؟

✍🏻 #حسین_درودیان

1️⃣ انتقاد بر رویکردی غیرانتقادی

2️⃣ پول؛ نهاده یا نهاد؟

3️⃣ مددگیری از کینز (و شومپیتر)

4️⃣ یک مثال: اثر واقعی پول بر تولید چگونه است؟

5️⃣ تحلیل پولی متعارف؛ برونزا و بی ارتباط با تولید

6️⃣ دیدگاه‌های متفاوت محققان

7️⃣ عدم خنثایی پول و تجربه عملی

8️⃣ پاسخ به یک سوال پرتکرار

9️⃣ شروط عدم‌خنثایی پول

🔟 کلام پایانی

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg